SỨ MỆNH

Bảo vệ, tăng cường sức khỏe và chất lượng sống của mọi người trong môi trường nước và không khí trên hành tinh xanh tươi đẹp.

TẦM NHÌN 2040

TOP 3 Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nước & không khí.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Đổi mới mỗi ngày
  • Hướng tới Khách hàng
  • Cam kết vượt trội

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

  • SỐ 1 Thị phần Máy lọc nước tại Việt Nam
  • SỐ 1 Nhà máy LỚN NHẤT Đông Nam Á
  • 7.200 Điểm bán chuyên sâu Toàn quốc
  • 50 Quốc gia đã xuất khẩu